Ca khúc: Ru Em Bằng Tiếng Sóng
(Hát với Tuấn Ngọc)