Ca khúc: Rừng Xưa Đã Khép (Tác giả: Trịnh Công Sơn)