Ca khúc: Thu Sầu (Tác giả: Lam Phương)

 

 

Lyric:

 
 
Mùa thu thưa nắng gió mang niềm nhớ,
Trời chiều man mác buồn nát con tim,
Lệ tình đẫm ước tà áo trinh nguyên,
Kỷ niệm êm đềm còn in trên giấy.

Người ôm thương nhớ ra đi từ đấy,
Trời đày hai đứa vì thiếu tơ duyên,
Rừng còn thay lá tình vẫn chưa yên
Thương chi cho lắm giờ cũng vô duyên.

Người từ ngàn dặm về mang nỗi sầu,
Nhịp cầu ô thước hẹn đến mai sau,
Ngày đài nhung nhớ mình cũng như nhau,
Trên cao bao vì sao sáng
Rung vắng có bao lá vàng
Là bấy nhiêu sầu

Người đi hoa lá chết theo mùa nhớ
Người về lặng lẽ tình vẫn bơ vơ
Thà rằng chôn kín mộng ước bên nhau
Quên đi cho hết một kiếp thương đau.