Ca khúc: Tình Ca Hồng (Tác giả: Nguyễn Trung Cang)
Album: Dạ Lan 7 - Hạnh Phúc Lang Thang