Ca khúc: Tình Ngàn Năm Còn Nhớ (Nhạc Ngoại Quốc - Lời Việt: ??)
Album: Bay Đi Cánh Chim Biển (Ngọc Lan - Như Mai - Kiều Nga)