Ca khúc: Tình Yêu Đó (Nhạc Ngoại Quốc - Lời Việt: ??)
(Hát với Don Ho)