Ca khúc: Trần Gian Tội Lỗi (Tác giả: Trần Thiện Thanh)