Ca khúc: Tu Te Reconnaitras - Xin Tự Hiểu Mình
(Hát với Như Mai)