Ca khúc: Về Cõi Hư Vô (Tác giả: Trịnh Công Sơn)

 

 

Lyric:

 
 
(Chưa có)