Ca khúc: Xin Tự Hiểu Mình - Tu Te Reconnaitras
Album: Bay Đi Cánh Chim Biển (Ngọc Lan - Như Mai - Kiều Nga)